SANACIJA HIŠE V CERKNICI

Uspešno je bila izvedena sanacija individualne hiše v Cerknici. Meritev je pokazala, da je vrednost radona po opravljeni sanacija približno 44 Bq/m3. Pred sanacijo so bile vrednosti okoli 2200 Bq/m3.