SANACIJA VRTCA V POSTOJNI

Uspešno je bila izvedena sanacija vrtca enota Škratek. Uradna meritev je pokazala, da je vrednost radona po opravljeni sanacija 74 Bq/m3.