Smo strokovnjaki za sanacijo radona

POGLEJ VIDEO
© Bundesamt für Strahlenschutz (Zvezni urad za varstvo pred sevanji v Nemčiji)

Storitev sanacije radona

Pri težavi s povečano koncentracijo radona vam lahko ponudimo naše storitve s katerimi smo uspešno sanirali že več javnih in zasebnih objektov.

Kontrolna meritev

ISKANJE REŠITVE

Način sanacije je odvisen od vira vdora radona v vaš objekt

Kontrolna meritev

IZVEDBA SANACIJE

Po določitvi vira vdora je izvede ustrezen način sanacije

Kontrolna meritev

KONTROLNA MERITEV

Po izvedbi sanacije izmerimo koncentracijo radona in pripravimo poročilo o uspešnosti sanacije

Kaj je Radon?

je radioaktivni plin, ki nima vonja, barve ali okusa

pogost vzrok nastanka pljučnega raka

v stik z njim pridemo vsakodnevno, saj ga zasledimo v večini zaprtih prostorov


ZEMLJEVID OGROŽENOSTI

Zemljevid ogroženosti z radonomon
Izvedi več