Radon v celotnem svetu prispeva daleč največ k obremenjenosti prebivalstva s sevanjem in predstavlja problem tudi v Sloveniji. Radon je neviden, ne morete ga vonjati ali okusiti, pa se kljub temu nahaja povsod. Tudi nekoliko povišana vrednost radona dokazano poveča tveganje za nastanek pljučnega raka, kombinacija radona in kajenja pa poveča tveganje nesorazmerno.

ico-radon

Kaj je radon?

  • je radioaktivni plin, ki nima vonja, barve ali okusa
  • nastane iz naravnega razpada radioaktivnega urana in se nahaja v kamninah in prsteh ter tudi v vodi
  • koncentracija radona v zunanjem zraku je običajno zelo nizka, v zaprtih prostorih pa je lahko visoka

Škodljivost za zdravje

  • drugi najbolj pogost vzrok nastanka pljučnega raka pri ljudeh, ki ne kadijo pa celi prvi, 2% vseh rakavih obolenj v Evropi, naj bi bila posledica izpostavljenosti radonu
  • za zdravje ljudi so lahko škodljive že nizke koncentracije, sploh, če je izpostavljenost pogosta ali dolgotrajna
  • v stik z njim pridemo vsakodnevno, saj ga zasledimo v večini zaprtih prostorov (dom, vrtec, šola, delovni prostor), kjer se ljudje zadržujemo večino svojega časa
  • posebej občutljivi so otroci, ker imajo njihova pljuča majhen volumen, a večjo frekvenco dihanja, kar pomeni, da je izmenjava zraka iz okolice v pljuča bolj intenzivna
  • v Sloveniji je določena povprečna mejna vrednost letne koncentracije radona v zraku za bivalno okolje 400 Bq/m3, priporočena pa do 200 Bq/m3

Ogroženost v Sloveniji

Po zadnjih ugotovitvah letno v Sloveniji za posledicami izpostavljenosti radioaktivnemu sevanju, ki ga povzroča radon, umre od 10 do 100 ljudi.

sanacija_radona

Karta radonskega potenciala v tleh.

Vrtci in šole

Velika problematika so povečane koncentracije radona v naših šolah v vrtcih. Mejna vrednost radona 400 Bq/m3, ki pri nas velja v šolah, vrtcih in domovih je bila po nedavnih raziskavah presežena v 123 objektih in sicer v 46 vrtcih in 77 šolah. V več kot 70% zgradb šol in vrtec sta geološka sestava in struktura tal odločujoča dejavnika za povečano koncentracijo radona, na drugem mestu je kakovost gradnje.